Întrebări frecvente

CUM FUNCȚIONEAZĂ ÎMPRUMUTUL PRIN AMANETARE
Împrumuturile prin amanetare sunt o modalitate rapidă și facilă de a împrumuta bani, bazată pe valoarea garanției de metal prețios oferită de dumneavoastră, fără un program fix de plăți sau dobandă.
DOCUMENTE NECESARE
Singurul document necesar pentru un împrumut prin amanetare este un act de identitate cu fotografie, valabil.
STABILIREA SUMEI ÎMPRUMUTATE
Suma împrumutată se stabilește în funcție de valoarea articolului amanetat. Metalele prețioase sunt testate, pentru a li se stabili autenticitatea si a vi se oferi suma corectă. Prețul aurului se bazează pe valorile pe piață, fiind analizat și actualizat permanent, în funcție de caratajul metalului prețios.
CONTRACTUL
Contractul de amanet poate fi încheiat pe o perioadă între minimum o zi și 30 de zile.
PRELUNGIREA ȘI REÎNNOIREA CONTRACTULUI DE AMANET
În cazul în care nu aveți posibilitatea să achitați împrumutul la data scadenței, perioada contractului de amanet poate fi prelungită cu până la 30 de zile, fără a se imputa penalizări. Pentru a obține prelungirea va trebui să achitați doar comisionul aferent perioadei inițiale a împrumutului.

Puteți de asemenea solicita reînnoirea contractului de amanet, la data scadenței sale. Prin reînnoire achitați suma pentru împrumut în totalitate și vi se deschide un alt împrumut. Atât suma împrumutată cât și rata dobânzii rămân aceleași, singurul element care se schimbă fiind data scadentă pentru întreaga durată a împrumutului.
ACHITAREA ÎMPRUMUTULUI ÎNAINTE DE TERMEN
Puteți restitui suma împrumutată oricând înainte de termenul scadent, cu reducerea costurilor totale.
CINE POATE ACHITA SAU PRELUNGI CONTRACTUL DE AMANET
Contractul poate fi achitat doar de către titular sau de către împuternicitul desemnat de acesta prin contract. Prelungirea poate fi efectuată de către orice persoană care vine să achite comisionul aferent.